Koolitused

Koolituste organiseerimine vastavalt seadusandlusele: esmaabiandjate ning töökeskkonnavolinike – nõukogu liikmete välja- ja täiendõpe, muude vajalike pädevuskoolituste organiseerimine.