Isikukaitsevahendid

Vajadus selgitatakse välja töökeskkonna riskianalüüsiga. Nõustamine toimub lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast, ametikohtadest, ohutegurite iseloomust.

Isikukaitsevahend on inimese seljas, peas, jalas või käes kantav või hoitav vahend, mis kaitseb tema elu ja tervist ohustava teguri eest. Tööandjal on kohustus anda oma kulul töötajale isikukaitsevahendid ja tööriietus, kui töö laad nõuab seda. Töötajal on õigus neid ka tööandjalt nõuda.