Tervisekontroll

Tervisekontrolli vajaduse jälgimine, partneri valik.

Tervisekontroll tuleb läbida töötajatel, kelle tervist võib mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad. Tööandja peab korraldama tervisekontrolli ning kandma sellega seotud kulud.

Tervisekontrolli korraldamise nõue tuleneb töötervishoiu ja tööohutuse seadusest ning selle korraldust reguleerib vastav sotsiaalministri määrus. Tervisekontrolli aluseks on töökeskkonna riskianalüüs, millest peab selguma, kas töötaja tervist võib mõjutada mõni töökeskkonna ohutegur või töö laad. Tervisekontrolli puhul eristatakse esmast ja perioodilist tervisekontrolli.

Esmane tervisekontroll peab toimuma töötaja esimese tööl oldud kuu jooksul. Perioodilise tervisekontrolli sageduse määrab töötervishoiuarst – täiskasvanud töötajal mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul, alaealisel mitte harvem kui üks kord kahe aasta jooksul. Tervisekontrolli sageduse üle ei otsusta tööandja ega tööinspektor.