Ettevõttest

Ettevõte on tegutsenud aastast 2011, koostöös klientidega on tehtud üle 50 riskianalüüsi peamiselt ohtlikemais valdkondades nagu puidu- ja metallitööstus, aga ka toitlustamine, sotsiaalhoolekanne, ehitus, kontoritööd jne. Töökeskkonna haldus ei sisalda ainult dokumentatsiooni koostamist vaid ka erinevate koostööpartneritega töötajatele infopäevade organiseerimist, esinemisi infotundides, ohutusalaste filmide koostamist jms töötajate ohuteadlikkuse tõstmise võtteid. Parimaks tagasisideks on tööõnnetuste vähenemine.

OÜ Margitex on Terviseametis registreeritud mittemeditsiiniliste töötervishoiuteenuste osutajana (tõend nr. 0036).